Start O Nas Dotacje UE

Dotacje UE

Projekt Zakup i wdrożenie innowacyjnego parku maszynowego w firmie MARTEX jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

Numer projektu: RDPS-01-05-01-02-0068/15

Numer umowy o dofinansowanie: RDPS-01-05-01-02-0068/15-00

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MARTEX" Marta Krawczyk-Kalaruz

Przedmiot projektu: Projekt zakłada unowocześnienie parku maszynowego, poprzez zakup czterech obrabiarek posiadających innowacyjne technologie: pilarki panelowej (formatyzerki poziomej), okleiniarki wąskich powierzchni, centrum wiertarsko-frezarskiego, uniwersalnego centrum obróbkowego oraz oprogramowania do zarządzania produkcją, a także sprężarki śrubowej, wózka widłowego i komputera – które stanowią uzupełnienie i integralną część projektu.

Celem projektu jest zwiększenie produktywności firmy MARTEX, a przez to podniesienie konkurencyjności na rynku regionalnym i krajowym, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych produkcji oraz rozszerzenie podstawowego zakresu działalności o znacząco ulepszone produkty.

Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe poprzez realizację celów szczegółowych:

  • wprowadzenie innowacji produktowej (znacząco ulepszony produkt w kontekście obecnie oferowanych przez firmę) oraz innowacji procesowej rozumianej jako zmianę sposobu realizacji procesów wytwórczych, poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń, a także instalację oprogramowania optymalizującego proces produkcji

  • zwiększenie pozycji rozpoznawalności i konkurencyjnej firmy MARTEX na rynku regionalnym i krajowym oraz pozyskanie szerszej grupy odbiorców (również z rynków zagranicznych) poprzez wdrożenie znacząco ulepszonych produktów oraz wprowadzenie innowacyjnych maszyn do procesu produkcji;

  • wzrost zaawansowania technologicznego firmy, poprzez unowocześnienie produkcji i wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych prowadzących do zmiany parametrów technologicznych, ekonomicznych oraz środowiskowych całego procesu produkcji;

  • zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa i wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych w tym automatyzacji w parku maszynowym umożliwiających realizacje większej ilości zleceń;

  • wdrożenie znacząco ulepszonego produktu do oferty firmy, dzięki zakupowi innowacyjnych maszyn;

  • zwiększenie liczby wykonywanych zleceń, do tej pory odrzucanych ze względu na ograniczenie precyzji oraz produktywności maszyn;

  • zwiększenie jakości i precyzyjności produktów oferowanych dzięki znaczącym zmianom technologicznym, w tym automatyzacji procesu produkcji;

  • zwiększenie żywotności produktów dzięki wykonywaniu detali i lepszej jakości elementów w zautomatyzowanym procesie technologicznym, co skutkuje zmniejszeniem ilości reklamacji;

  • zwiększenie potencjału kadrowego firmy, dzięki zatrudnieniu wykwalifikowanych specjalistów do obsługi nowych maszyn;

  • poprawę jakości środowiska pracy oraz zmniejszenie wpływu przedsiębiorstwa na środowisko poprzez zakup innowacyjnych rozwiązań technologicznych gwarantujących mniejszy wpływ na środowisko

Realizacja projektu spowoduje znaczne usprawnienie procesu technologicznego poprzez zastosowanie zestawu obrabiarek zintegrowanych w jednym systemie informatycznym dodatkowo sprzężonym ze środowiskami CAD i CAM oraz systemem sprzedaży.

Dzięki zakupionym maszynom powstanie możliwość wykonania jakościowo lepszego produktu. Wprowadzenie planowanych rozwiązań w znaczący sposób przyspieszy czas produkcji elementów poprzez: powiązanie zamówienia z magazynem płyt i wszystkimi obrabiarkami, automatyczne generowanie kodów NC dla obrabiarek, konsolidację podobnych zamówień i skrócenie czasów przezbrojeń.

Bardzo ważnym, dodatkowym aspektem polepszenia procesu produkcyjnego jest zmniejszenie obciążenia środowiska pracy i środowiska naturalnego procesem technologicznym. Proces technologiczny planowany do wprowadzenia będzie charakteryzować zmniejszone zanieczyszczenie środowiska naturalnego w stosunku do wcześniejszych parametrów generowanych przez MARTEX. Przedsiębiorstwo zamierza rozszerzyć eksport na rynki zagraniczne. Eksport jest jednym z kluczowych planów rozwojowych firmy MARTEX.

 

Całkowita wartość Projektu: 2 052 161,40 PLN

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 1 308 600,00 PLN

Kwota dofinansowania: 588 870,00 PLN


Informacja o projekcie (wersja docx) - pobierz

 

UWAGA:

W sprawie składanych ofert prosimy o kontakt z Marta Krawczyk-Kalaruz, tel. kom. 603 099 922.